Загрузка
Изображение №
© 2020-2023 МСЦ РАН
Гинзбург Александр Маркович Симетрия на плоскости. – 1934. – 52 с., ил.