Загрузка
Изображение №
© 2020-2023 МСЦ РАН
Гинзбург А. М. Симметрия на шаре. – 1935. – 132 с.+32 с. рис, табл.