Загрузка
Изображение №
© 2020-2023 МСЦ РАН
Бодуэн-де-Куртенэ Иван Александрович. Modlitwy Waclawa. Zabytek mowy staropolskiej, odkryty przez Aleksandra hr. Przezdzieckiego. Wiadomość o nich z rozbiorem filologicznym podaje Henrich Suchecki etc., Kraków. – [Рецензия]. - 1877