Загрузка
Изображение №
© 2020-2023 МСЦ РАН
Бодуэн-де-Куртенэ Иван Александрович. O pewnym stałym kierunku zmian językowych w związku z antropologją. – 1899