Асмус Герман Мартынович

Date of Birth:
1812, 31 мая
Place of Birth:
Дерпт (ныне Тарту)
Date of death:
1859, 6 декабря
Activities
  • biology
  • paleontology
Curriculum Vitae +