Publication «Сочинения П.Л. Чебышева. Т. 2»

Year of publishing:
1907
Place of publication:
СПб.
Publishing house:
Тип. Имп. акад. наук
Pages:
764
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 27.17 Algebra
Full text:
Bibliographic Description:
Чебышев, П.Л. Сочинения П.Л. Чебышева. [В 2 т.]. Т. 2. (С двумя портретами) / Изд. под ред. А.А. Маркова и Н.Я Сонина. - СПб. : Тип. Имп. акад. наук, 1907. - IV, XX, 736 с., 2 портр.