Publication «История русской литературы. В 4 т. Т. 3»

Year of publishing:
1982
Place of publication:
Ленинград
Publishing house:
Наука, Ленингр. отд-ние
Pages:
881
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 17.09.91 History of literature of individual countries and peoples
Full text:
Bibliographic Description:
История русской литературы. В 4 т. Т. 3. Расцвет реализма / [Н.И. Пруцков, М.Т. Пинаев, Л.М. Лотман и др.] ; ред. тома Ф.Я. Прийма, Н.И. Пруцков ; [гл. ред. изд. Н.И. Пруцков] ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1982. – 875, [1] с.