Publication «Анализ газов»

Year of publishing:
1928
Place of publication:
Л.
Publishing house:
Науч. химико-техн. изд-во, Научно-техн. упр. ВСНX
Pages:
336
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 31.15.21 Gases. Liquids. Amorphous bodies
Full text:
Bibliographic Description:
Лидов, А.П. Анализ газов : С 122 рис. в тексте / Проф. А.П. Лидов. - 2-е посмертн. изд. / под ред. проф. М.И. Кузнецова. - Л. : Науч. химико-техн. изд-во, Научно-техн. упр. ВСНХ, 1928. - 331 с.