Publication «История русской литературы. В 4 т. Т. 1»

Year of publishing:
1980
Place of publication:
Ленинград
Publishing house:
Наука, Ленингр. отд-ние
Pages:
817
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 17.09.91 History of literature of individual countries and peoples
Full text:
Bibliographic Description:
История русской литературы. В 4 т. Т. 1. Древнерусская литература. Литература XVIII века / [Л.А. Дмитриев, Д.С. Лихачев, Я.С. Лурье и др.] ; ред. тома Д.С. Лихачев, Г.П. Макогоненко ; [гл. ред. изд. Н.И. Пруцков] ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1980. - 812, [1] с.