Publication «Физика моря. Т. 2»

Year of publishing:
1938
Place of publication:
М.; Л.
Publishing house:
ОНТИ НКТП СССР. Гл. ред. технико-теорет. лит.
Pages:
364
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 37.25 Oceanology
Full text:
Bibliographic Description:
Шулейкин, В.В. Физика моря. Т. 2. Акустика моря. Молекулярная физика моря. Биофизика моря. Техническая физика моря / В.В. Шулейкин. - М. ; Л. : ОНТИ НКТП СССР. Гл. ред. технико-теорет. лит., 1938. - 362 с. : ил.