Publication «Каталог библиотеки А.С. Хомякова в Москве. Энтомология. Изд. 2-е»

Year of publishing:
1915
Place of publication:
М.
Publishing house:
Тип. т-ва Рябушинских
Pages:
91
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 34.33.19 Entomology
Full text:
Bibliographic Description:
Хомяков, А.С. Каталог библиотеки А.С. Хомякова в Москве. Энтомология. – 2-е изд. – М. : тип. т-ва Рябушинских, 1915. – 90 с. – Без тит. л.