Publication «Избранные стихотворения Александра Сергеевича Пушкина с переводом на польский язык в стихах = Wybrane poezye Aleksandra Sergiejewicza Puszkina z przekładem polskim wierszem»

Year of publishing:
1887
Place of publication:
Львов
Publishing house:
Народная книгопечатня
Pages:
155
Publication Languages
  • Russian
  • Polish
Scientific topics
  • 17.82.10 Poetry
Full text:
Bibliographic Description:
Избранные стихотворения Александра Сергеевича Пушкина с переводом на польский язык в стихах Ю.О. Солтыка-Романского. = Wybrane poezye Aleksandra Sergiejewicza Puszkina z przekładem polskim wierszem Juliana Sołtyka Romańskiego. – Львов : Народная книгопечатня, 1887. = Lwów: Nakład i własnośd tłumacza-wydawcy, Drukarnia Ludowa, 1887. – 149 с. – (Венец славянских поэтов = Wieniec poetów słowiańskich ; т. 3/4). – Текст парал. рус., польск.