Publication «Autonomja Polski»

Year of publishing:
1907
Place of publication:
Kraków
Publishing house:
Nakładem Krak. Oddziału Uniw. Ludowego
Pages:
39
Publication Language:
Polish
Full text:
Bibliographic Description:
Autonomja Polski : odczyt, wygłoszony w sali Muzeum techniczno-przemysłowego w Krakowie 9 lipca 1906 roku / J. Baudouin de Courtenay. - Kraków : nakładem Krak. Oddziału Uniw. Ludowego, 1907. - 39 s. - На польск. яз.