Publication «Nápěvy prostonárodních písní českých»

Year of publishing:
1862
Place of publication:
Praha
Pages:
216
Publication Language:
Czech
Scientific topics
  • 17.71.91 Oral folk art of individual countries and peoples of the world
Full text:
Bibliographic Description:
Nápěvy prostonárodních písní českých : příloha k písním / sebral a vydal Karel Jaromír Erben. - V Praze : nákladem vydavatelovým [tisk a papír Karla Bellmanna], 1862. - [2], VI, [2], 204 s.