Publication «Оптика»

Year of publishing:
1940
Place of publication:
М.; Л.
Publishing house:
Гос. изд-во технико–теорет. лит.
Pages:
561
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 29.31 Optics
Full text:
Bibliographic Description:
Ландсберг, Г.С. Оптика : Учеб. для ун-тов и ин-тов / Г.С. Ландсберг. – М. ; Л. : Гос. изд-во технико–теорет. лит., 1940. – 559 с. : ил. – (Общий курс физики ; т. 3). – Предм. указ.: c. 553-559.