Publication «О приемах группировки статистических наблюдений»

Year of publishing:
1904
Place of publication:
СПб.
Publishing house:
Б. и.
Pages:
28
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 06.35.33 Economic statistics
Full text:
Bibliographic Description:
Чупров, А.А. О приемах группировки статистических наблюдений / А.А. Чупров. - СПб. : [б. и.], 1904. - 26 с. : табл. - Отд. отт. из "Известий СПб. политехн. ин-та" за 1904, т. 1.