Публикация «De novo genere serierum rationalium et valde convergentium, quibus ratio peripheriae ad diametrum exprimi potest»

Год издания:
1798
Место издания:
Petropolis
Страницы:
5
Язык публикации:
латинский
Научная тематика
  • 27.21.17 Алгебраические и аналитические методы в геометрии
Полный текст:
Библиографическое описание:
De novo genere serierum rationalium et valde convergentium, quibus ratio peripheriae ad diametrum exprimi potest = [On a new type of rational and highly convergent series, by which the ratio of the periphery to the diameter is able to be expressed] : Conventui exhibita die 17. Junii 1779 / auctore L. Eulero // Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. – Petropolis, 1798. – T. 11 (1793). – P. 150-154.