Publication «Краткий курс теоретической физики. Кн. 2»

Year of publishing:
1972
Place of publication:
М.
Publishing house:
Наука
Pages:
370
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 29.05.15 Quantum Mechanics
Full text:
Bibliographic Description:
Ландау, Л.Д. Краткий курс теоретической физики. Кн. 2. Квантовая механика / Л.Д. Ландау и Е.М. Лившиц. – М. : Наука, 1972. – 367, [1] с.