Publication «Краткий курс теоретической физики. Кн. 1»

Year of publishing:
1969
Place of publication:
М.
Publishing house:
Наука
Pages:
274
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 29.05.09 Classical mechanics. Relativistic mechanics. Classical field theory
Full text:
Bibliographic Description:
Ландау, Л.Д. Краткий курс теоретической физики. Кн. 1. Механика. Электродинамика / Л.Д. Ландау и Е.М. Лившиц. – М. : Наука, 1969. – 271 с.